Ouders en school

Betrokkenheid.

De ouderbetrokkenheid bij school verdient aparte aandacht. Ouders krijgen alle gelegenheid om mee te denken en mee te doen als zij dat willen. Daar wordt volop gebruik van gemaakt. Diverse activiteiten op en rond de school worden grotendeels door onze ouders georganiseerd. En natuurlijk is ook de betrokkenheid van de docenten hoog. Zo wordt er door onze leerkrachten heel warm en goed meegedacht met de behoefte van individuele kinderen. Samenwerking met de ouders is dan ook heel belangrijk.

Ouders kunnen incidenteel helpen bij activiteiten, maar ook kiezen om in de Evenementencommissie of MR zitting te nemen.