Ouders en school

Hoe worden ouders betrokken?

Samenwerking met de ouders en een veilig pedagogisch- en didactisch klimaat staan hoog in ons vaandel. We vinden het belangrijk dat ouders zich gezien en gehoord voelen. We willen graag een gelijkwaardige, laagdrempelige samenwerking met ouders gericht op het onderwijsleerproces van de kinderen.

Elk jaar starten we het schooljaar met een startgesprek (kind-ouder-leerkracht). Het inplannen van deze gesprekken gaat via Parro. Ouders kunnen zelf inschrijven op de tijden die de leerkracht heeft opengezet. In het startgesprek maakt de leerkracht samen met de ouders een communicatieplan op maat. Welke gesprekken-contactmomenten zijn in het belang van het kind nodig? Dat kan per kind dus verschillend zijn.

Heeft u tussentijds behoefte aan een gesprek, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. (via Parro kan dat op een makkelijke manier)

Ouders ontvangen iedere 6- 8 weken  het Berg en Bos Bulletin. Dit is een digitale nieuwsbrief met allerlei informatie o ver ons onderwijs. Daarnaast wordt er regelmatig gecommuniceerd via de Parro-app. Ziekmeldingen kunnen ook via de Parro-app worden gedaan. Of u kunt ’s morgens even een kort berichtje sturen als u de leerkracht iets wilt vertellen.