Ouders en school

Hoe worden ouders betrokken?

Samenwerking met de ouders en een veilig pedagogisch- en didactisch klimaat staan hoog in ons vaandel. We vinden het belangrijk dat ouders zich gezien en gehoord voelen. We willen graag een gelijkwaardige, laagdrempelige samenwerking met ouders gericht op het onderwijsleerproces van de kinderen.

Aan het begin van elk schooljaar is er een informatieavond om kennis te maken met de leerkracht van uw kind en om te horen wat er dat schooljaar in de groep belangrijk is. Daarnaast starten we het schooljaar met een KOL-gesprek (kind-ouder-leerkracht). Het inplannen van deze gesprekken gaat via Parro. Ouders kunnen zelf inschrijven op de tijden die de leerkracht heeft opengezet. Het tweede gesprek is in maart. In december en juli ontvangen de kinderen een rapport.

Heeft u tussentijds behoefte aan een gesprek, dan kunt u natuurlijk altijd een afspraak maken met de leerkracht van uw kind. (via Parro kan dat op een makkelijke manier)

Ouders ontvangen één keer per veertien dagen het Berg en Bos Bulletin. Dit is een digitale nieuwsbrief met allerlei informatie. Daarnaast wordt er regelmatig gecommuniceerd via de Parro-app. Ziekmeldingen kunnen ook via de Parro-app worden gedaan. Of u kunt ’s morgens even een kort berichtje sturen als u de leerkracht iets wilt vertellen.