Ouders en school

Een school is niet alleen een zaak van kinderen en leerkrachten. Ook ouders/verzorgers van de kinderen maken er deel van uit. We vinden het belangrijk en we stellen het op prijs wanneer u als ouder betrokken bent bij wat uw kind doet en meemaakt op school. Deze betrokkenheid kan actief zijn, zo kunt u bijvoorbeeld lid worden van de Medezeggenschapsraad, de Evenementencommissie, de hoofdluiscommissie, helpen bij allerlei (sport)activiteiten, overblijfmoeder of –vader worden, als hulpouder bij de groepen etc.

Het is dus ook niet zo vreemd als u bij binnenkomst van de school ouders aantreft die op allerlei manieren actief zijn.