Ouders en school

De ouderbetrokkenheid bij school verdient aparte aandacht. Ouders krijgen alle gelegenheid om mee te denken en mee te doen als zij dat willen. Daar wordt volop gebruik van gemaakt. Diverse activiteiten op en rond de school worden grotendeels door onze ouders georganiseerd. En natuurlijk is ook de betrokkenheid van de leerkrachten hoog. We vinden het belangrijk dat ouders en leerkrachten samen optrekken om het beste voor de kinderen bieden. Zo houden we ook twee maal per jaar een KOL-gesprek (Kind-Ouder-Leerkracht) waarin samen besproken wordt wat het kind nodig heeft, goed kan, wat het wil leren enz.

Ouders kunnen incidenteel helpen bij activiteiten, maar ook kiezen om in de activiteitencommissie of MR zitting te nemen.