Buitenschoolse opvang (BSO)

Buitenschoolse opvang (BSO) De BSO’s Snoopy en MAM’s verzorgen in samenwerking met onze basisschool buitenschoolse opvang. Kinderen die gebruik maken van BSO worden door deLees meer


Peuterspeelzaal / peuteropvang

Peuterspeelzaal en peuteropvang Op de Berg en bosschool bieden wij geen peuteropvang aan. De organisaties “het Boskaboutertje“, Woodstock (Snoopy) en MAM’s bieden dit wel aan. Met dezeLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO)

Onze school heeft een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school lunchen samen met hun eigen leerkracht. Dat doen we op alle dagen vanLees meer


Voorschoolse opvang (VSO)

Voorschoolse opvang (VSO) Op dit moment bestaat er op onze school geen mogelijkheid voor voorschoolse opvang. Indien u dit wel wenst voor uw kind, neem danLees meer