groep 8

groep 8

Net als voorgaande jaren mag ik dit jaar weer de leerkracht zijn van de kinderen van groep 8. Het eerste deel van het jaar is meester Rens op maandag en dinsdag ook in de klas. Meester Rens zit in het 3e jaar van de PABO in Deventer.
We hebben al een goede start gemaakt. Er is zelfs al een eerste informatiebijeenkomst geweest waar de kinderen informatie hebben gekregen over het Voortgezet Onderwijs. Behalve dat er dit jaar natuurlijk heel hard wordt gewerkt om een zo goed mogelijke overstap te maken naar het Voortgezet Onderwijs, staan er ook ‘leuke en gezellige’ activiteiten op het programma. Hierbij is te denken aan het schoolkamp naar Texel of de eindmusical.

Marcel Wever