Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide intern begeleiders (ib-er). De intern begeleiders zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team vanLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 12 leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een kwaliteitscoördinator (KC), een conciërge en een administratief medewerkster.  Zij werken full- of parttime op onze school.Lees meer


Schooltijden

Openbare basisschool Berg en Bos heeft een 5-gelijke-dagen rooster. Dat betekent dat alle kinderen op alle dagen in de week van 8.30 -14.00 uur naarLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Team

De Berg en Bosschool heeft bij de start van het schooljaar 2022 – 2023, circa 185 leerlingen, verdeeld over 9 groepen; Groepsindeling schooljaar 2023-2024 GroepLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Op de basisscholen van de besturen Leerplein055, PCBO Apeldoorn en de Veluwse Onderwijsgroep is sinds maart 2022 het aanmelden en toewijzen van de plaatsen aanLees meer


Vakanties en vrije dagen

Het vakantierooster ziet er komend jaar als volgt uit: Herfstvakantie                16  t/m 20 oktober 2023 Kerstvakantie     Lees meer