Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Kwaliteitscoördinator

Op alle Leerplein055-basisscholen werken kwalitatief goede en goed opgeleide kwaliteitscoördinatoren. Zij zijn werkzaam op één of twee scholen. Het team van kwaliteitscoördinatoren versterkt de kwaliteitLees meer


Mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 12 leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een kwaliteitscoördinator (KC), een conciërge en een administratief medewerkster.  Zij werken full- of parttime op onze school.Lees meer


Schooltijden

Openbare basisschool Berg&Bos heeft een 5-gelijke-dagen rooster. Dat betekent dat alle kinderen op alle dagen in de week van 8.30 -14.00 uur naar school gaan.Lees meer


Schorsing/verwijdering van leerlingen

Regels omtrent schorsing of verwijdering Als een leerling op de school is ingeschreven, gelden er schoolregels. Ieder kind moet veilig naar school kunnen gaan. ScholenLees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Team

De Berg en Bosschool heeft bij de start van het schooljaar 2022 – 2023, circa 185 leerlingen, verdeeld over 9 groepen; Groepsindeling schooljaar 2023-2024 GroepLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2024-2025   Herfstvakantie             28 -10 t/m 4-11-2024 Kerstvakantie               20-12 (vanaf 12.00 uur) t/m 5-01-2025 Voorjaarsvakantie     21-02 t/m 28-02-2025Lees meer