De groepen

De Berg en Bosschool heeft bij de start van het schooljaar 2019-2020, circa 185 leerlingen, verdeeld over 8 groepen; Groepsindeling schooljaar 2019-2020 Onderbouw Groep ALees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Onze school laat met foto’s, fotoalbums, en video’s de activiteiten op school zien, bijvoorbeeld tijdens schoolreisjes, (les)activiteiten of feestelijkheden. Wij plaatsen beeldmateriaal op de schoolwebsite, de (digitale)Lees meer


GMR

De GMR vervult een belangrijke taak. De GMR is voor alle school-overstijgende zaken de gesprekspartner van het college van bestuur van Leerplein055, de GMR-leden nemenLees meer


Intern begeleider

Binnen onze school hebben we een intern begeleider (ib-er). De intern begeleider is verantwoordelijk voor de leerlingenzorg en heeft coördinerende, coachende en begeleidende taken. ZijLees meer


mensen in de school

Leerkrachten Onze school heeft 10 leerkrachten, zij werken full- of parttime op onze school. Als er kinderen zijn die ondersteuning nodig hebben vanuit het samenwerkingsverband,Lees meer


Pauzes

De pauzetijden: Groep 3 t/m 8: 10.15 – 10.30 uur. Groep 1 en 2 hebben pauzemomenten in hun eigen programma.   .  


Schooltijden

Groep 1 en 2 Groep 3 en 4 Groep 5 t/m 8 Maandag 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00 8.30 – 12.00 13.00 – 15.00Lees meer


Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam; Nanda Bolt is directeur van de school. Zij heeft de algemene leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid voorLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020 Herfstvakantie   21 t/m 25 oktober 2019     Kerstvakantie   23 december t/m 3 januari 2020   VoorjaarsvakantieLees meer