groep 1

Voor onze kleutergroepen hebben we prachtige lokalen tot onze beschikking. Ruim en licht. Deze lokalen grenzen aan een bosrijke speelplaats met een ruime zandbak en vaste speeltoestellen als een glijbaan, duikelrekken en een speelhuisje. Op dit speelplein spelen de kleuters elke dag. We hebben ook de beschikking over een gymlokaal.

Elke dag heeft een vaste structuur. Dit wordt gevisualiseerd door middel van dagritmekaarten.

Maandag, woensdag, vrijdag: Naar binnen gaan -kring -beweging -drinken/fruit eten -kleine kring/spelen werken -lunch -kleine kring/ontwikkelingsmateriaal – bewegen -naar huis.

Dinsdag, donderdag: Naar binnen gaan –ontwikkelingsmateriaal -kring –beweging -drinken/fruit eten -kleine kring/spelen werken -lunch -kleine kring/ontwikkelingsmateriaal -bewegen -naar huis.

Wij werken vanuit leerlijnen, dit zijn doelen die we tijdens een thema verwerken in activiteiten en hoeken.

We volgen uw kind via 6 leerlijnen. Deze zijn:

Taal: beginnende geletterdheid, interactief taalgebruik, schrijven
Rekenen: tellen en getalbegrip, meten en meetkunde
Motoriek: grove motoriek en fijne motoriek
Spel: drama, rollenspellen, kring-en regelspellen en gezelschapsspellen
Engels: we bieden spelenderwijs woorden, begrippen en zinnen aan die aansluiten bij het thema.
Sociaal-emotionele ontwikkeling: betrokkenheid, welbevinden, sociaal initiatief, sociale flexibiliteit, sociale autonomie, impulsbeheersing, inlevingsvermogen, taakgerichtheid en zelfstandigheid.

Hoeken en ander materiaal sluiten zo veel mogelijk aan bij het thema. We hanteren o.a. de volgende hoeken: huishoek, bouwhoek, atelier, zand/water/lichttafel en onderzoekhoek.

Tijdens creatieve activiteiten leren we bepaalde technieken aan, zoals vouwen, knippen, plakken, scheuren, prikken, tekenen, schilderen, boetseren en besteden we aandacht aan muzikale vorming.

De kinderen leren opruimen en alles netjes op de juiste plek terug te zetten. Ze leren samenwerken/spelen door anderen te helpen als ze zelf al klaar zijn.

Al met al een goede schoolomgeving voor de ontwikkeling van uw kind.