Engels

De Engelse taal is niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Het Engels komt veelvuldig voor in het dagelijks leven en steeds vaker wordt Engels gebruikt als voertaal, te denken valt aan vervolgopleidingen en het bedrijfsleven. Omdat wij het op Openbare basisschool Berg en Bos belangrijk vinden dat onze leerlingen goed voorbereid en met de juiste vaardigheden onze school verlatenzijn wij het schooljaar 2018-2019 gestart met het geven van Engels in de groepen 1 tot en met 8. De invoering en ontwikkeling doen we in samenwerking met Carly Klein, building language & culture. Het gehele traject naar volledig erkenning door middel van het behalen van het keurmerk VVTO, afgegeven door Nuffic en Early Bird, duurt gemiddeld 3 jaar. 

De groep 8 van het schooljaar 2025 – 2026 is de eerste lichting die vanaf groep 1 Engels onderwijs heeft genoten. Het doel van het geven van VVTO Engels in alle groepen is een dusdanig niveau van Engels bereiken, dat de leerlingen aan het eind van de basisschool in staat zijn:  

  • Een gesprek in het Engels te voeren met leeftijdsgenoten;
  • Engels te kunnen corresponderen met leeftijdsgenoten 
  • Engelstalige teksten te kunnen begrijpen op het niveau van leeftijdsgenoten;  
  • Het Engels als communicatiemiddel in de internationale projecten en contacten van de school te gebruiken.  

Op dit moment staat communicatie voorop. In alle groepen ligt het accent op luisteren, begrijpen en spreekvaardigheid. Tijdens de Engelse momenten gedurende de week geldt, doeltaal is voertaal.

 

 

Delen via