Groep 3

In groep 3 hebben we een prachtig, ruim lokaal. In het lokaal is een speelhuisje aanwezig, met daaronder een leeshoek. Het lokaal grenst aan het kleine plein en een bosrijke omgeving.

Elke dag heeft een vaste structuur. Dit wordt gevisualiseerd door middel van dagritmekaarten. In de ochtend werken we met de methodes van lezen, rekenen en schrijven. Om 10 uur eten we fruit, daarna spelen we buiten. Om 12 uur lunchen we en spelen we ook buiten. In de middag doen we veel aan spelen/werken, maar besteden we ook tijd aan de creatieve vakken. Het spelen/werken biedt de leerkracht de mogelijkheid om in kleine groepjes herhaling of verdieping aan te bieden. Ook bewegingsonderwijs staat op het programma.

Naast het methodische werk, werken we ook toe naar het werken met een weektaak. Aan het begin van groep 3 doen we dit met een takenbord. Wanneer de kinderen klaar zijn met hun werk, kiezen ze een taak van het takenbord. Zodra de taak af is, plakken ze een magneet en kunnen ze verder met de volgende taak. Ook is er tijd om te werken uit de taalkast of de rekenkast.