Actief Burgerschap

“De bereidheid en het vermogen deel uit te maken van een gemeenschap en daar een actieve bijdrage aan te leveren”, zo luidt de omschrijving vanLees meer


computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wijLees meer


dit jaar onder de aandacht

We hebben op onze school voor het komend schooljaar de volgende ontwikkel- en aandachtspunten: • Versterken van de instructievaardigheden van de leerkrachten, met betrekking totLees meer


Huiswerk

Huiswerk In de midden- en bovenbouw kunnen de kinderen huiswerkopdrachten krijgen. Het leren van de tafels van vermenigvuldiging, topografie, voorbereiding spreekbeurt, boekbespreking, werkstukken, etc. DeLees meer


Humanistisch vormingsonderwijs/godsdienst

Humanistisch vormingsonderwijs Op onze school worden alleen HVO lessen (humanistisch vormingsonderwijs) aangeboden voor de groepen 5 t/m 8. Tijdens de HVO lessen wordt gewerkt aan de handLees meer


Jaarverslag

Het jaarverslag dat voor u ligt is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2017-2018 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn.Lees meer


Kanjertraining

We werken op school met de Kanjertraining, waarmee wederzijds respect, vertrouwen en veiligheid wordt bevorderd. Meer informatie daarover vindt u op http://kanjertraining.nl/ Gerdien Bronkhorst is de coördinator van de Kanjertraining. Voor vertrouwen,Lees meer


kleutergroepen

Voor de kleuters gelden in onze school soms wat andere regels dan voor de hogere groepen: Het brengen en halen’ ’s Morgens kunt u uwLees meer


Leerlingvolgsysteem

Wij volgen de vorderingen van de leerlingen op vier manieren, namelijk: via observaties; met methode gebonden toetsen; met methode onafhankelijke toetsen; met het leerlingvolgsysteem opLees meer


Methodes

Vakgebieden en methoden Op onze school gebruiken we de volgende methoden: Voorbereidend taal/rekenen: Schatkist (gr 1 en 2) Aanvankelijk lezen: Lijn 3 Voortgezet technisch Lezen:Lees meer


Missie en visie

Missie Onze school onderscheidt zich met de volgende aanvullende missie ten opzichte van de overkoepelende missie van Leerplein055: • Het is ons gezamenlijke doel datLees meer


rapporten

Wij vinden het belangrijk de ouders/verzorgers van kinderen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en vorderingen van de leerlingenLees meer


Relationele en seksuele vorming

Kinderen worden op school voorbereid op hun toekomstige rol in de maatschappij. Vanuit de kerndoelen moet er aandacht zijn voor seksuele weerbaarheid en respectvol omgaanLees meer


Resultaten en opbrengsten

‘Leerlingen zich optimaal laten ontwikkelen’, is het doel voor alle scholen van Leerplein055. Dit geldt voor het regulier onderwijs, maar zeker ook voor het speciaalLees meer


Uren op jaarbasis

Leerlingen hebben recht op voldoende uren onderwijs (onderwijstijd). Daarom heeft de overheid de hoeveelheid uren les (normuren) vastgesteld. De onderwijstijd geldt voor het basisonderwijs, voortgezetLees meer