rapporten

Wij vinden het belangrijk de ouders/verzorgers van kinderen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en vorderingen van de leerlingen en alles wat daarmee samenhangt.

In de rapporten staan  de leerprestaties, resultaten van de toetsen uit het Leerlingvolgsysteem (vaardigheidsniveaus van lezen, taal en rekenen), werkhouding. De ontwikkeling van iedere individueel kind is natuurlijk het meest belangrijke.

De kinderen (groep 3 t/m 8) krijgen twee keer per jaar een rapport (februari en juli), gekoppeld aan de mogelijkheid voor ouders/verzorgers om met de leerkracht over het kind te praten tijdens de zogenaamde spreekavonden. In november is er een gesprek met de ouders naar aanleiding van de eerste periode van het schooljaar. Dit gesprek gaat voornamelijk over de sociaal emotionele ontwikkeling van het kind.
In groep 1/2 krijgen de kinderen aan het eind van het schooljaar hun eerste rapport.