Rapporten

Wij vinden het belangrijk de ouders/verzorgers van kinderen op een zo compleet mogelijke manier in te lichten over de prestaties en vorderingen van de leerlingen en alles wat daarmee samenhangt.

Komend schooljaar gaan wij onderzoeken welke best passende manier aansluit bij onze school.