Schooltijden

Met ingang van schooljaar 2020-2021 kent onze school een vijf-gelijke-dagen rooster.

Dit betekent dat alle leerlingen elke dag (maandag-vrijdag) van 8.30 uur tot 14.00 uur naar school gaan.

 

Meer informatie hierover:

  • De schooldag start voor alle leerlingen om 8.30 uur. Om 14.00 uur gaat de school uit. De kinderen gaan dan naar huis of naar de BSO.
  • In de ochtendpauze gaan de leerkrachten van groep 3 t/m 8, net als nu, met hun eigen groep mee naar buiten. Dit geeft rust en overzicht en sluit aan bij onze visie, die uitgaat van kwaliteit en continuïteit door zoveel mogelijk één leerkracht aan één kind/groep te koppelen.
  • De leerkrachten lunchen met hun groep in het eigen lokaal. Ieder kind neemt zelf zijn eten en drinken mee.
  • Aan het overblijven zijn geen kosten  verbonden.
  • Van 14.00 uur tot 14.30 uur gaan de leerkrachten verplicht pauzeren, conform de CAO-PO. In dit half uur (van 14.00 uur tot 14.30 uur) zijn de leerkrachten niet beschikbaar voor een gesprek.
  • Vanaf 14.45 uur is er op school tijd voor de leerlingenadministratie, werkgroepoverleg, bouw- of teamvergaderingen, themaoverleg, een studiebijeenkomst, oudergesprekken of gesprekken met externe deskundigen.

Delen via