Activiteitencommissie

Per 1 december 2016 zijn de Evenementencommissie, de Sportcommissie en de Verkeerscommissie samengevoegd tot de Activiteitencommissie (de ‘AC’).
De Activiteitencommissie bestaat uit een groep ouders die, samen met het schoolteam, diverse feestelijkheden organiseert (of assisteert) alsmede alle interne/externe sportevenementen en activiteiten die als doel hebben het verkeersinzicht van de leerlingen te vergroten.
De Activiteitencommissie beheert de ouderbijdrage en legt daarover jaarlijks verantwoording af aan het schoolteam en de ouders.

De activiteiten die de Activiteitencommissie organiseert (of assisteert) zijn o.a:
* Stokbroodbakfeest, Sint, Kerst, Pasen, musical groep 8
* Leerpleinspelen, Scholierencross, Koningsspelen, Avondvierdaagse
* Fietscontrole, Dode Hoek, ANWB Streetwise-dag

De AC bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:
Eugenie van den Berg (Voorzitter)
Mireille Kodden (Penningmeester)
Astrid Jonkman (namens het schoolteam)
Katja van der Does
Elina Zuidervaart
Chantalle Braam
Karen Hop
Elma Arends
Sibel Armut
Sietske Plantenberg
Pauline Duchene
José Hijwegen
Yvette Hartog-van Dijk
Petra Geissler
Sigrid Boonzaaijer

 

Delen via