Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie bestaat uit een groep ouders die, samen met het schoolteam, diverse feestelijkheden organiseert (of assisteert) alsmede alle interne/externe sportevenementen en activiteiten die als doel hebben het verkeersinzicht van de leerlingen te vergroten.
De Activiteitencommissie beheert de ouderbijdrage en legt daarover jaarlijks verantwoording af aan het schoolteam en de ouders.
De activiteiten die de Activiteitencommissie organiseert (of assisteert) zijn o.a:
* Stokbroodbakfeest, Sint, Kerst, Pasen, musical groep 8
* Scholierencross, Koningsspelen, Avondvierdaagse

* Fietscontrole, Dode Hoek, ANWB Streetwise-dag

De AC bestaat dit schooljaar uit de volgende leden:

 

Karen Hop (Voorzitter)
Mireille Kodden (Penningmeester)
Astrid Jonkman (namens het schoolteam)
Sibel Armut
Sietske Plantenberg
Pauline Duchene
Yvette Hartog-van Dijk
Britt Seljak
Fraukje Tazelaar
Machteld Wiersema
Manon Sinnige
Petra Zeevat
Ingrid Kerstens
Irene Steendam

 

Delen via