OBS Berg en Bos

Welkom op openbare basisschool Berg en Bos!

Een sfeervolle, overzichtelijke school, in een prachtig monumentaal gebouw, waar iedereen elkaar kent. Dat is obs Berg en Bos. De school telt ongeveer 220 leerlingen verdeeld over 8 groepen. Ons schoolplein – met apart kleiner plein voor de jongste kinderen – en het grote grasveld geven alle ruimte voor spel en ontspanning.

Waarom is obs Berg en Bos een goede school voor jullie kinderen?

  • We bieden goed onderwijs waarbij we kennis als belangrijke basis zien.
  • We werken met een team van enthousiaste en professionele leerkrachten. Het vakmanschap van de leerkracht staat hier op school centraal.
  • We zorgen voor een veilig pedagogisch klimaat en monitoren dat ook elk jaar.
  • We hebben hoge verwachtingen van al onze leerlingen. We gaan ervan uit dat alle leerlingen alles kunnen leren.
  • We vinden rekenen en lezen heel erg belangrijk!
  • Regels en routines zijn de basis voor goed kunnen leren. Daar schenken we dan ook veel aandacht aan. Goed gedrag kunnen kinderen leren.
  • Wij zijn een gecertificeerde VVTO- Engels school. (Vroeg vreemde taal onderwijs)

 

Vanaf 2023 zijn wij een High Performing School. Binnen ons onderwijs staat de leerkracht centraal. Daarmee bedoelen we dat de kwaliteit van de leerkracht het verschil maakt voor de kinderen. Kinderen krijgen goede, effectieve lessen via uitstekende leerkrachten. De leerkrachten werken in leerteams voortdurend aan het verbeteren van het onderwijs. Bij de visie van de school is meer over HPS te vinden.

Als enige school binnen Apeldoorn zijn wij een landelijk gecertificeerde VVTO-school.  Hiermee tonen we aan dat we kwalitatief goed onderwijs geven in de Engelse taal. Hierbij geldt het principe doeltaal=voertaal.

Meer weten over onze school? Bezoek dan een informatieochtend voor nieuwe ouders.