Dit jaar onder de aandacht

We hebben op onze school voor het komend schooljaar de volgende ontwikkel- en aandachtspunten:

De Berg en Bosschool gaat starten met het tweejarige traject High Performance Schools. Het kernteam dat bestaat uit de directeur, de IB-er en drie leerkrachten zullen maandelijks een studiedag volgen op de Academica University of Applied Sciences in Amsterdam.

Het HPS-programma is een wetenschappelijk onderbouwd veranderprogramma voor schoolleiders en leerkrachten. Doel is om goed en waardevol onderwijs aan alle leerlingen te geven. Het vakmanschap van de leerkracht staat centraal.

• Wij zijn komend schooljaar een pilot-school hoogbegaafdheid. Komend schooljaar zullen alle leerkrachten scholing krijgen op dit gebied. Het doel is dat dat er een beter aanbod komt voor meer-en hoogbegaafde kinderen, en dat dit in alle groepen op dezelfde manier gebeurt.

• Verdere ontwikkeling ICT-beleidsplan.

• Het derde jaar EarlyBird, Engels in alle groepen. Doel is om in 2022 een officiële VVTO-school te zijn.  ( Vroeg Vreemde Taal Onderwijs) Komend schooljaar zal ook internationalisering en samenwerking met het Voortgezet Onderwijs een speerpunt zijn.

Komend jaar zal ook rekenen een aandachtspunt zijn. We streven naar een betere afstemming van het rekenonderwijs in de verschillende groepen. Het aanbod zal beter afgestemd worden op het individuele niveau van de leerlingen.