Dit jaar onder de aandacht

De ontwikkelpunten van de school zijn vastgelegd in ambitiekaarten. De volgende vijf ambitiekaarten staan dit schooljaar centraal:

 1. Ambitiekaart Rekenen:
  Kwalitatief goede rekenlesssen realiseren
 2. Ambitiekaart Taal:
  Dit schooljaar starten wij met de methodiek ‘Zo Leer je Kinderen Lezen en Spellen’, voor de ontwikkeling van ons technisch lees- en spellingsonderwijs. Tevens is VVTO een onderdeel van deze ambitiekaart.
 3. Ambitiekaart Sociale Veiligheid en Burgerschap:
  Borging van de sociale veiligheid en het burgerschapsonderwijs.
 4. Ambitiekaart Kwaliteitszorg:
  Zicht houden op de ontwikkeling van onze leerlingen en op een goede manier deze ontwikkeling volgen en bespreken met ouders/verzorgers.
 5. Ambitiekaart Professionalisering van leerkrachten:
  Dit schooljaar staan er diverse scholingen voor onze leerkrachten op het programma. Hiermee dragen wij bij aan een cultuur van continue professionalisering en verbetering. Onderdeel hiervan hier het starten met het werken in leerteams.