dit jaar onder de aandacht

We hebben op onze school voor het komend schooljaar de volgende prioriteiten vastgelegd:

• Versterken van de instructievaardigheden van de leerkrachten, met betrekking tot het zelfstandig werken in verschillende niveaugroepen.

• Maken van analyses van toetsresultaten op groeps- en schoolniveau.

• Verdere ontwikkeling ICT-beleidsplan.

• Aanschaf van een nieuwe Engelse methode voor de groepen 5 t/m 8 of wellicht schoolbreed.