Dit jaar onder de aandacht

We hebben op onze school voor het komend schooljaar de volgende ontwikkel- en aandachtspunten:

• Wij zijn komend schooljaar een pilot-school hoogbegaafdheid. Komend schooljaar zullen alle leerkrachten scholing krijgen op dit gebied. Het doel is dat dat er een beter aanbod komt voor meer-en hoogbegaafde kinderen, en dat dit in alle groepen op dezelfde manier gebeurt.

• Het openzetten van het Schoolportaal voor ouders. (digitaal dossier)

• Verdere ontwikkeling ICT-beleidsplan.

• Het derde jaar EarlyBird, Engels in alle groepen. Doel is om in 2022 een officiële VVTO-school te zijn.  ( Vroeg Vreemde Taal Onderwijs) We hopen in schooljaar 2020-2021 de eerste ster van het officiële keurmerk te gaan behalen.

Komend jaar zal ook rekenen een aandachtspunt zijn. We streven naar een betere afstemming van het rekenonderwijs in de verschillende groepen. Het aanbod zal beter afgestemd worden op het individuele niveau van de leerlingen. We zullen meer vanuit leerlijnen ( wat moet een kind beheersen) gaan werken, en minder vanuit de methode.