computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

We gebruiken de computer bij vrijwel alle vakken als ondersteuning.

In de groepen 1 t/m 8 wordt er veelvuldig met diverse computerprogramma’s gewerkt. In ieder lokaal en in onze multifunctionele werkruimtes staan een aantal “vaste” computers, aangesloten op een basisnetwerk.

Digitale schoolborden

In de lokalen van groep 3 t/m 8 hangt een digitaal schoolbord (Activbord). Met dit bord kunnen alle computerfuncties worden uitgevoerd. Er kan ook op worden geschreven, op internet mee worden gewerkt, maar ook schooltelevisie worden gekeken. Ook prettig voor de leerkracht: efficiënt en snel!

In de kleutergroepen is een verrijdbaar touchscreen aanwezig, eveneens aangesloten binnen ons netwerk.

Komend schooljaar wordt er een nieuw ICT plan uitgewerkt, nog meer passend bij de 21st century skills.