Computers en digitale schoolborden

Wij zetten ICT in als middel. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

Vanaf groep 4 beschikt iedere leerling over een chromebook. Hierop wordt de weektaak bijgehouden en kunnen diverse taken uitgevoerd worden.

 

Digitale schoolborden

In alle groepen zijn Touchscreens aanwezig. Deze zijn ondersteunend aan de lessen.