Computers en digitale schoolborden

Wij zetten ICT in als middel. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wij voldoende middelen hebben om de kinderen zo optimaal mogelijk met computers te laten werken.

In de groepen 1 t/m 8 wordt er veelvuldig met diverse computerprogramma’s gewerkt.

Digitale schoolborden

In alle groepen zijn Touchscreens aanwezig. Deze zijn ondersteunend aan de lessen.

Komend schooljaar wordt er een nieuw ICT plan uitgewerkt, nog meer passend bij de 21st century skills.