Aanmelden basisscholen Apeldoorn

Voor het eerst naar de basisschool Als uw kind vier jaar is, mag het naar de basisschool. Sinds 2022 is op de basisscholen van Leerplein055,Lees meer


De Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie bestaat uit ouders die helpen met het organiseren van activiteiten en feesten voor de kinderen. De leden van de Activiteitencommissie: organiseren (of assisteren)Lees meer


De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De raad heeft de (formele) taak mee te denken, te adviseren of meeLees meer


Gebruik van foto- en filmopnames

Foto’s en video’s van leerlingen, ouders en medewerkers zijn persoonsgegevens. Beelden mogen daarom niet zonder toestemming gedeeld of gepubliceerd worden. Het publiceren van foto’s ofLees meer


Gescheiden ouders

Gescheiden ouders: hoe gaat school hiermee om? Elke school krijgt wel te maken met gescheiden ouders van leerlingen. Een scheiding is een ingrijpende gebeurtenis voorLees meer


Klassenouders

Iedere groep heeft één (soms twee)klassenouder(s). De leerkracht zal aan het begin van het schooljaar hier een ouder (of soms twee) voor benaderen.  De taakLees meer


Medisch handelen

Wij spannen ons in om ieder kind een plek op onze school te bieden. Het personeel van Leerplein055 mag echter geen medische handelingen verrichten voorLees meer


Nieuwe leerlingen

Wanneer een kind is ingeschreven, krijgt hij/zij de gelegenheid om een aantal dagdelen naar school te gaan om te wennen. Het is immers een heleLees meer


Opvoedingsondersteuning Home-Start

Home-Start biedt ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met opvoedvragen. Als ouder geeft u zelf aan op welke gebieden u steun wenst. Uw vraagLees meer


Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de activiteitencommissie en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrageLees meer


Ouders en school

Hoe worden ouders betrokken? Samenwerking met de ouders en een veilig pedagogisch- en didactisch klimaat staan hoog in ons vaandel. We vinden het belangrijk datLees meer


Parro ouderApp

De Leerplein055-basisscholen maken gebruik van Parro, een app voor communicatie met ouders. Via Parro kunnen korte berichten geplaatst worden, foto’s of video’s in een beveiligdeLees meer


Rookvrije schoolpleinen

De Rijksoverheid heeft in het Nationaal Preventieakkoord met verschillende organisaties afspraken gemaakt over het terugdringen van roken. De ambitie is dat er in 2040 eenLees meer


Schooltijden

Openbare basisschool Berg&Bos heeft een 5-gelijke-dagen rooster. Dat betekent dat alle kinderen op alle dagen in de week van 8.30 -14.00 uur naar school gaan.Lees meer


Schoolverzuim en verlof

Ieder kind tussen 5 en 16 jaar moet naar school. Dit heet leerplicht. In een aantal gevallen hoeft uw kind niet naar school of minderLees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2024-2025   Herfstvakantie             28 -10 t/m 4-11-2024 Kerstvakantie               20-12 (vanaf 12.00 uur) t/m 5-01-2025 Voorjaarsvakantie     21-02 t/m 28-02-2025Lees meer


Vrijwillige ouderbijdrage

Per 1 augustus 2021 is de wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage aangescherpt. Alle leerlingen moeten mee kunnen doen met activiteiten die de school organiseert, ookLees meer