Schooltijden

Vanaf schooljaar 2020-2021 heeft de Berg en Bosschool een 5-gelijke-dagen rooster. Dat betekent dat de kinderen op alle dagen in de week van 8.30 -14.00 uur naar school gaan.

De leerlingen lunchen allemaal op school met hun eigen leerkracht. Er zijn geen kosten aan verbonden.