Vakanties en vrije dagen

 

Vakantierooster 2020 – 2021 en extra vrije dagen

 

Het vakantierooster ziet er komend jaar als volgt uit:

 

herfstvakantie                                    19-23 oktober 2020

kerstvakantie                                      18 december, vanaf 12.00 uur (t/m 3 januari 2021)

voorjaarsvakantie                               18-28 februari (start al op donderdag 18-2!)

Paasweekend                                     2-5 april 2021

Meivakantie                                       3-7 mei 2021

Hemelvaartweekend                        13 en 14 mei 2021

Pinksterweekend                               22-25 mei 2021

 

Studie-en margedagen:

woensdag 23 september 2020          alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

woensdag 14 oktober 2020               alle leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

woensdag 23 juni  2021                     alle leerlingen hele dag vrij

 

Voor een vakantieoverzicht voor volgende schooljaren verwijzen we u naar de website van het ministerie van OC&W: www.minocw.nl. Zij hebben een meerjarenplanning met betrekking tot de schoolvakanties opgenomen. Scholen kunnen van deze planning afwijken, u kunt dus geen rechten aan deze planning ontlenen.