Mensen in de school

Leerkrachten

Onze school heeft 12 leerkrachten, twee onderwijsassistenten, een kwaliteitscoördinator (KC), een conciërge en een administratief medewerkster.  Zij werken full- of parttime op onze school. Als er kinderen zijn die ondersteuning nodig hebben vanuit het samenwerkingsverband dan kunnen we daar specialisten voor raadplegen. Soms zullen zij ook daadwerkelijk met de kinderen gaan werken. Daarnaast zijn er een kwaliteitscoördinator, vakleerkracht bewegingsonderwijs en een allround medewerker werkzaam. De directeur is vier dagen werkzaam op school.

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we altijd vervanging te regelen.  Helaas wordt het steeds lastiger om een invaller te vinden. Wij proberen altijd  een zo’n goed mogelijke oplossing te bedenken mocht er niemand beschikbaar zijn. Een groep naar huis sturen proberen we te voorkomen, maar ook wij ontkomen hier niet altijd aan.

Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een weekplanning bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

 

Stagiaires/studenten

Vanaf het schooljaar 2010-2011 zijn wij een opleidingsschool van Saxion hogeschool. We vinden het belangrijk dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van de Pabo zijn, maar ook studenten van MBO of van sportopleidingen (ALO). In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door onze eigen opleider in school. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden.

Op onze school kan ook een LIO leerkracht (Leerkracht in Opleiding) werkzaam zijn. Dit is een Pabo student die tijdens de laatste stage van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat.

Overige mensen in de school

Op onze school is ook een leerkracht werkzaam die humanistisch vormingsonderwijs geeft in groep 7 en 8.