mensen in de school

Leerkrachten

Onze school heeft 10 leerkrachten, zij werken full- of parttime op onze school. Als er kinderen zijn die ondersteuning nodig hebben vanuit het samenwerkingsverband, zetten wij daar een onderwijsassistent voor in.

Mocht een leerkracht ziek worden proberen we altijd vervanging te regelen.  Helaas wordt het steeds lastiger om een invaller te vinden. Wij proberen altijd  een zo’n goed mogelijke oplossing te bedenken mocht er niemand beschikbaar zijn. Een groep naar huis sturen proberen we te voorkomen, maar ook wij ontkomen hier niet altijd aan.

Wanneer een groep wordt waargenomen door een vervanger, ligt het programma al klaar. Per groep wordt namelijk een weekplanning bijgehouden, waarin wordt aangegeven welke lesstof al is verwerkt en wat het programma voor de komende dag(en) is. Het lesprogramma ondervindt op die manier zo min mogelijk onderbrekingen.

Schoolmedewerker

We hebben 1 schoolmedewerker “in dienst”. Hij is verantwoordelijk voor de conciërgetaken, een gedeelte van het schoonmaakwerk en het verrichten van allerlei hand- en spandiensten als kopiëren e.d.

Stagiaires/studenten

Vanaf het schooljaar 2010-2011 zijn wij een zgn opleidingsschool. Wij zijn van mening dat studenten de kans moeten krijgen om ervaring op te doen in de onderwijspraktijk. Dit kunnen studenten van de PABO zijn, maar ook studenten van MBO of van sportopleidingen. ( ALO) In principe kunnen deze studenten worden ingezet in alle groepen. Tijdens hun stage worden zij begeleid door de leerkrachten en door onze eigen opleider in school. Stages kunnen enorm variëren in intensiteit: van enkele dagen meekijken tot zelfstandig een groep begeleiden. Hierbij wordt uiteraard altijd gekeken naar de groep. Is deze geschikt, zijn er niet teveel mensen binnen een groep, enz.

Op onze school kan ook een LIO leerkracht werkzaam zijn. Dit is een pabo student die tijdens de laatste stage van de opleiding, zelfstandig als leerkracht voor een groep staat.

Overige mensen in de school

Op onze school zijn ook twee leerkrachten werkzaam die humanistisch vormingsonderwijs geven (op maandag- en woensdagmorgen) voor de groepen 5 t/m 8).

Daarnaast zijn er ook regelmatig gastlessen, die worden verzorgd door medewerkers van bijvoorbeeld het Rode Kruis, bureau HALT, Amnesty International, ed.