Klassenouders

Iedere groep heeft één klassenouder. De taak van de klassenouder is om hand- en spandiensten te verrichten in samenwerking met de leerkracht wanneer deze daar om vraagt.
De klassenouder organiseert of regelt in opdracht van de leerkracht die zaken waardoor de leerkracht in zijn/haar taak wordt ontlast.
De klassenouder staat los van de activiteitencommissie.