klassenouders

Aan het begin van ieder schooljaar vraagt de leerkracht een ouder van een kind uit de groep om klassenouder te worden. De taak van de klassenouder is om hand- en spandiensten te verrichten in samenwerking met de leerkracht wanneer deze daar om vraagt. De klassenouder organiseert of regelt in opdracht van de leerkracht die zaken waardoor de leerkracht in zijn/haar taak wordt ontlast. De klassenouder staat los van de evenementencommissie.