Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de activiteitencommissie en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties/cadeautjes bij Sint, Kerst of Pasen, de schoolreis, maar ook extra buitenspelmateriaal en extra leesboeken voor in de groepen. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Afgelopen jaar was deze vastgesteld op €60,- per kind per schooljaar.

Zonder deze ouderbijdrage kunnen tal van activiteiten niet georganiseerd worden.