Ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de activiteitencommissie en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties/cadeautjes bij Sint, Kerst of Pasen, de schoolreis, maar ook extra buitenspelmateriaal en extra leesboeken voor in de groepen. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Dit jaar is de ouderbijdrage vastgesteld op €65,- per kind per schooljaar.

Zonder deze ouderbijdrage kunnen tal van activiteiten niet georganiseerd worden. De ouderbijdrage wordt geïnd via Schoolkassa.