De evenementencommissie

De evenementencommissie bestaat uit ouders die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de goede sfeer binnen de schoolgemeenschap.

De leden van de evenementencommissie:

• organiseren (of assisteren) samen met het team feestelijkheden zoals:

Stokbroodbakfeest, herfst, Sint, Kerst, Pasen, sportdag, schoolreis, etc;

• beheren de ouderbijdrage.

Wilt u deel uitmaken van de evenementencommissie? Neem dan contact op met mevr. Bolt
(bergenbos@leerplein055.nl)