De Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie bestaat uit ouders die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de goede sfeer binnen de school en het organiseren van allerlei activiteiten.

De leden van de Activiteitencommissie:

  • organiseren (of assisteren) samen met het team feestelijkheden zoals:
    Stokbroodbakfeest, herfst, Sint, Kerst, Pasen, sportdag, schoolreis, etc;
  • beheren de ouderbijdrage.

Wilt u deel uitmaken van de Activiteitencommissie? Neem dan contact op met mevr. Bolt
(bergenbos@leerplein055.nl)