Opvoedingsondersteuning Home-Start

Home-Start en Home-Start+ zijn programma’s voor opvoedingsondersteuning. Ervaren en getrainde vrijwilligers bieden ondersteuning, praktische hulp en vriendschap aan ouders met tenminste één kind tot 7 jaar of tenminste één kind van 7 tot en met 14 jaar. Als ouder geeft u zelf aan op welke gebieden u steun wenst.

Wilt u bijvoorbeeld graag uw zelfvertrouwen vergroten of uw sociale relaties/netwerk versterken? Of heeft u steun nodig bij het gebruikmaken van verschillende diensten, voorzieningen en regelingen? Uw vraag staat centraal. De ondersteuning is gratis.

Wat kun u verwachten?

  • een steuntje in de rug;
  • ondersteuning bij praktische zaken;
  • ondersteuning bij de opvoeding;
  • de mogelijkheid om contacten te leggen met andere ouders.

Hoe kun u Home-Start bereiken?

De intern begeleider van school kan contact opnemen met een van de coördinatoren. U kunt ook bellen met het Centrum voor Jeugd en Gezin. Het telefoonnummer is : 055 357 88 75.

Coördinatoren

U kunt ook rechtstreeks bellen of mailen met onderstaande coördinatoren:

Marion Wolbers
coördinator Home-Start
m.wolbers@stimenz.nl
06 54 98 58 92

Petra Tromp
coördinator Home-Start
p.tromp@stimenz.nl
06 25 00 97 30

Diana van de Pol
coördinator Home-Start+
d.vandepol@humanitas.nl
06 30 39 00 82

Maria Olde Monnikhof
coördinator Home-Start+
m.oldemonninkhof@fhumanitas
06 83 88 95 94