Jaarverslag

Elk schooljaar worden alle belangrijke zaken die in en om de school hebben plaats gevonden vastgelegd in een jaarverslag. Op deze pagina kunt u nu ook het jaarverslag van het afgelopen schooljaar lezen.

https://www.bergenbosschool.nl/wp-content/uploads/sites/52/2021/09/Jaarverslag-Berg-en-Bosschool-2020-2021.pdf