Peuterspeelzaal / peuteropvang

Peuterspeelzaal en peuteropvang

Op de Berg en bosschool bieden wij geen peuteropvang aan.
De organisaties “het Boskaboutertje“, BLOS kinderopvang en MAM’s bieden dit wel aan.
Met deze organisaties werken wij samen.
Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot genoemde organisaties.