Afnamedata Doorstroomtoets

Alle leerlingen van groep 8 maken de doorstroomtoets. Dit geldt voor leerlingen in het regulier onderwijs, speciaal onderwijs en speciaal basisonderwijs. Deze doorstroomtoets meet op objectieve, betrouwbare manier de vaardigheid van taal en rekenen (en gebruikt hiervoor het referentiekader taal en rekenen al uitgangspunt). En de school gebruikt de uitkomst van de toets om tot het best passende schooladvies voor een leerling te komen.

De papieren doorstroomtoets wordt op 4 en 5 februari 2025 afgenomen. In de periode van 27 januari tot en met 16 februari 2025 is de digitale doorstroomtoets. De school bepaalt binnen deze termijn zelf de datum. Neemt de school de doorstroomtoets zowel op papier als digitaal af? Dan zijn zowel de papieren als de digitale toets op 4 en 5 februari 2025.

Wat betekent de uitkomst van de doorstroomtoets voor de leerling?
De uitkomst van de doorstroomtoets kan van invloed zijn op het schooladvies. Is de uitkomst van de doorstroomtoets lager dan het schooladvies, dan verandert het schooladvies van de school niet. Als uit de doorstroomtoets een hogere score komt dan verwacht, dan stelt de school het schooladvies bij.
De school kan van een bijstelling afzien. De school moet dan goed motiveren waarom zo’n bijstelling niet in het belang van de leerling is. Door van bijstellen de norm te maken, vergroten we de kans dat alle leerlingen evenveel profiteren van het toetsadvies.

Meer informatie over de doorstroomtoets vindt u hier: Naar het voortgezet onderwijs – Leerplein055

De eindresultaten van ons onderwijs en de uitstroom van onze leerlingen naar het voortgezet onderwijs, leest u onder andere in ons jaarverslag maar bijvoorbeeld ook op de landelijke website Scholen op de kaart.