E-mail nieuwsbrief

Ongeveer een in de 6 tot 8 weken ontvangt u het Berg en Bos Bulletin (via de mail), met vooral informatie over onderwijsinhoudelijke informatie. Updates over de dagelijkse gang van zaken worden via Parro geplaatst. Alle ouders van de school hebben toegang tot deze app en de klas van hun kind(eren).

Activiteiten, vakanties en andere bijzonderheden staan behalve in Parro ook in de agenda op de website. Aan-en afmelden voor de nieuwsbrief  kan altijd via de website van de school.