Sponsoring

Om te bevorderen dat alle bij de school betrokkenen op een zorgvuldige manier met sponsoring omgaan, hebben het ministerie van OCW, de onderwijsorganisaties en deLees meer


Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam; Nanda Bolt is directeur van de school. Zij heeft de algemene leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid voorLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO)

In onze school kunnen kinderen tussen de middag overblijven. Dit wordt geregeld door Ingrid en Ayla Samen met hulpouders zorgen zij ervoor dat het eten en drinkenLees meer


Uitstroomcijfers

2017-2018  2018-2019 Praktijkschool VMBO/LWOO VMBO (beroepsgericht) VMBO (kadergericht) 1 VMBO (theoretisch)  4 2 VMBO/HAVO  1 HAVO  7 4 HAVO/VWO  5 6 VWO/Gymnasium  18 16 EindscoreLees meer


Vakanties en vrije dagen

Vakanties en vrije dagen schooljaar 2019-2020 Herfstvakantie   21 t/m 25 oktober 2019     Kerstvakantie   23 december t/m 3 januari 2020   VoorjaarsvakantieLees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Postbus 60182 1320 AE Almere Tel.: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl www.voo.nl


Verjaardagen

Verjaardagen Verjaardagen zijn extra feestelijke dagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag getrakteerd worden en daarna mogenLees meer


Vertrouwenspersoon (extern)

De school: een veilige plek voor ieder kind. Althans zo moet het zijn. Bij de vertrouwenspersoon van de school, kunt u terecht wanneer u hetLees meer