Stichting Leergeld Apeldoorn – Voorst

Stichting Leergeld Apeldoorn-Voorst is een particulier fonds dat bij minder draagkrachtige gezinnen voor kinderen van 4 tot 18 jaar een aantal sociale activiteiten bekostigt. HierdoorLees meer


Taken en functies team

Op onze school zijn de volgende mensen werkzaam; Nanda Bolt is directeur van de school. Zij heeft de algemene leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid voorLees meer


Toelating/handhaving van leerlingen

Nadat ouders/verzorgers zich hebben georiënteerd op een school voor hun kind vindt op de gewenste school een kennismakingsgesprek plaats. Daarna vullen ouders/verzorgers het aanmeldingsformulier. MetLees meer


Tussenschoolse opvang (TSO)

Onze school heeft een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school lunchen samen met hun eigen leerkracht. Dat doen we op alle dagen vanLees meer


Uitstroomcijfers

  2017-2018  2018-2019 2020-2021 Praktijkschool       VMBO/LWOO       VMBO (beroepsgericht)       VMBO (kadergericht) 1   VMBO (theoretisch) 4 2Lees meer


Vakanties en vrije dagen

  Vakantierooster 2020 – 2021 en extra vrije dagen   Het vakantierooster ziet er komend jaar als volgt uit:   herfstvakantie                                    19-23Lees meer


Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO)

Telefoon: 036 533 15 00 E-mail: voo@voo.nl Online contactformulier www.voo.nl


Verjaardagen

Verjaardagen Verjaardagen zijn extra feestelijke dagen voor de kinderen. Natuurlijk vieren we dat zo vrolijk mogelijk. In de groep mag getrakteerd worden en daarna mogenLees meer


Vertrouwenspersoon (extern)

Leerplein055 heeft een extern vertrouwenspersoon aangesteld voor al haar scholen. Dit is mevrouw Yvonne Kamsma, werkzaam bij De IJsselgroep. Mevrouw Yvonne Kamsma Telefoon 06 1400 1672Lees meer


Vertrouwenspersoon op onze school

De vertrouwenspersonen van onze school zijn: Carolien Brinkman en Gerdien Bronkhorst