CODA Bibliotheek

Met een bibliotheek, museum en archief is CODA hét cultuurhuis van Apeldoorn, voor Apeldoorners en voor bezoekers van elders. Leren lezen en daar plezier in krijgen,Lees meer


computers en digitale schoolborden

Wij hebben ICT hoog in het vaandel staan. Wij vinden computers een belangrijk hulpmiddel bij het hedendaagse onderwijs. Op school zorgen wij ervoor dat wijLees meer


Cultuur Onder Dak Apeldoorn (CODA)

Vosselmanstraat 299 7311 CL Apeldoorn tel.: 055 526 84 00 www.coda-apeldoorn.nl


De Activiteitencommissie

De Activiteitencommissie bestaat uit ouders die zich inspannen om op allerlei manieren een bijdrage te leveren aan de goede sfeer binnen de school en hetLees meer


De geschiedenis van de school

  In het begin van de jaren dertig kreeg de mooie wijk Berg en Bos steeds meer gestalte. De wens om een lagere school teLees meer


De groepen

De Berg en Bosschool heeft bij de start van het schooljaar 2019-2020, circa 185 leerlingen, verdeeld over 8 groepen; Groepsindeling schooljaar 2020-2021 Onderbouw Groep ALees meer


De medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad (MR) Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De raad heeft de (formele) taak mee te denken, teLees meer


De zorg op grote lijnen

Indien een kind extra ondersteuning nodig heeft, zal de leerkracht in eerste instantie vanuit eigen deskundigheid proberen tot een oplossing te komen. Dit kan betekenen datLees meer


dit jaar onder de aandacht

We hebben op onze school voor het komend schooljaar de volgende ontwikkel- en aandachtspunten: • Wij zijn komend schooljaar een pilot-school hoogbegaafdheid. Komend schooljaar zullenLees meer


Diversiteit en seksualiteit

Op school maken leerlingen kennis met elkaars verschillende achtergronden en culturen. Dat omvat ook opvattingen over diversiteit en seksualiteit. Dit vraagt om sociale competenties vanLees meer