Uitstroomcijfers

Hieronder staan de resultaten van onze school van de afgelopen drie jaar. Onze school gebruikt de Centrale eindtoets van Cito.(Dat wordt vanaf 2023 de Doorstroomtoets)De inspectie van het onderwijs heeft bij alle typen eindtoetsen een ondergrens vastgesteld op basis van gewicht van de school. Deze ondergrens functioneert als een norm. Een groene score van de school is een score boven de ondergrens. Niet alleen de eindscore is van belang, ook moeten voldoende leerlingen het referentieniveau 1F, dan wel 1S/2F behalen. Bij ons op school streven we ernaar om 100% van de leerlingen naar het 1F niveau te halen. (fundamenteel niveau).

Referentieniveaus

Taal en rekenen zijn belangrijk. Ze bepalen of je goed kunt meekomen op de middelbare school en daarna. Daarom meet de Centrale Eindtoets welk referentieniveau de kinderen beheersen.(1F/1S/2F). Een referentieniveau geeft aan wat je kan op het gebied van taal en rekenen. Dat meten van de referentieniveaus is verplicht. Dat is in een wet afgesproken.

Referentieniveau voor groep 8

Als je aan het einde van groep 8 referentieniveau 1F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen voldoende. Als je referentieniveau 1S of 2F hebt bereikt, dan beheers je taal en rekenen zelfs nog beter. (* bron:Cito)

 

20-21 21-22 22-23
score Eindtoets 541,7 537,7 540,8
1F Lezen 100% 100% 100%
1F Taalverzorging 100% 96,4% 100%
1F Rekenen 96% 96,5% 100%
%1S/2F
Lezen 96% 78,6% 95%
Taalverzorging 84% 71,4% 80%
Rekenen 76% 53,6% 85%
% behaald ref.niveau
1F gem 3 jaar

1S/2F

98,4%

78,5%

98,6%

79%

Wij zijn heel tevreden met het behaalde resultaat van de eindtoets 2022. Op alle onderdelen liggen de behaalde percentages boven de schoolnorm en boven het landelijk gemiddelde.

In het jaar 2022-2023 gingen de kinderen van groep 8 naar de volgende scholen:

VMBO-TL/HAVO   5%

HAVO                       33%

HAVO/VWO           33%

VWO                         29%