Uitstroomcijfers

2017-2018  2018-2019 2019-2020
Praktijkschool
VMBO/LWOO
VMBO (beroepsgericht)
VMBO (kadergericht) 1
VMBO (theoretisch) 4 2 4
VMBO/HAVO 1 1
HAVO 7 4 7
HAVO/VWO 5 6 3
VWO/Gymnasium 18 16 13
Eindscore CITO 541 541.6  *

 

*De Eindtoets is dit jaar niet afgenomen i.v.m. het Corona-virus