Korte introductie van de school

Een sfeervolle, overzichtelijke school, in een prachtig monumentaal gebouw, waar iedereen elkaar kent. Dat is de Berg en Bosschool.

Ons schoolplein – met apart kleiner plein voor de jongste kinderen – en het grote grasveld geven alle ruimte voor sportieve lessen en ontspanning. Daarmee leggen we de basis voor de belangrijkste vakken: rekenen, taal en lezen.

De Berg en Bosschool is een dorpsachtige school. Iedereen kent elkaar. Dat stimuleren we ook tussen de klassen. Zo werken we bijvoorbeeld met tutor-lezen. Groep 8 leest met groep 3 en groep 7 met groep 4. Onderwijsinhoudelijk hebben we een jarenlange traditie in gedegen en goed onderwijs. De maatschappij van nu vraagt om andere vaardigheden dan vroeger. We zetten dan ook in op mediawijsheid, en oplossingsgerichtheid bijvoorbeeld. Ook breiden wij onze lessen uit. Afgelopen schooljaar hebben wij de tweesterren certificering ontvangen van het Nuffic voor vvto-Engels. Dit jaar gaan we werken aan het behalen van de driesterren, de volledige herkenning.

De school koestert bijzondere tradities zoals het Stokbroodbakfeest, de Koningsspelen en Kerst.

 

De directie:
Nanda Bolt is directeur van de school. Zij heeft de algemene leiding en draagt de eindverantwoordelijkheid voor de (onderwijskundige) inhoud van de school binnen de beleidskaders van Leerplein055, alsmede voor de algehele organisatie.