De geschiedenis van de school

In het begin van de jaren dertig kreeg de mooie wijk Berg en Bos steeds meer gestalte. De wens om een lagere school te stichten en te bouwen werd verwezenlijkt. De wijk werd genoemd naar situering en inrichting en het was niet verwonderlijk dat de school die in 1932 werd geopend, dezelfde naam kreeg.

Inmiddels is de school een Monumentaal pand.