Interne contactpersoon op onze school

De interne contactpersoon van een school is er voor leerlingen, ouders en medewerkers. Betrokkenen kunnen bij de interne contactpersoon terecht met vragen of klachten over gedragingen, ongewenste omgangsvormen, beslissingen, of het nalaten daarvan. De taken van een interne contactpersoon zijn opvang, ondersteuning en begeleiding van de melder.

De interne contactpersonen voor onze school zijn:

Marleen Out en Caroline Brinkman