Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG)

Bij het CJG zijn alle kinderen, (aanstaande) ouders, jongeren en professionals welkom met vragen over gezondheid, opgroeien en opvoeden. In het CJG vind je alle opvoed- en opgroeikennis onder één dak. Preventie en vroeg-signalering staan bij het CJG voorop.

De Jeugdgezondheidszorg volgt gezondheid, groei en ontwikkeling

Om de gezondheid, groei en ontwikkeling van je zoon/dochter goed te volgen bieden wij een onderzoek aan op de leeftijd van 5 en 6 jaar en in groep 7.
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en assistente jeugdgezondheidszorg, en eventueel logopedist. Zij maken onderdeel uit van het CJG. De contactgegevens zijn op school bekend.

Kernteam

Wanneer de leerkracht en/of ouder(s) zich zorgen maken over de ontwikkeling van een kind, kunnen zij advies vragen aan het Kernteam. Dit team op school bestaat uit de Intern Begeleider, de schoolmaatschappelijk werker en de jeugdverpleegkundige van het CJG. Zij kunnen met hun specifieke kennis een bredere kijk geven op de ontwikkeling van kinderen. Ook geven zij advies, bieden zelf hulp of begeleiden ouder(s) en hun kind naar andere hulp.
Vragen over het Kernteam kunt u stellen aan de Intern Begeleider van onze school.

Contact met het CJG?

Meer informatie kun je vinden op www.cjgapeldoorn.nl

Telefoon: (055) 357 88 75
info@cjgapeldoorn.nl 
www.facebook.com/CJGapeldoorn