Nieuwsbrief Berg en bos 6 maart 2020

Coronavirus (COVID-19)

Binnen Leerplein055 is een jaar geleden een crisisteam ingericht om in te zetten in situaties die grote impact kunnen hebben op onze leerlingen, medewerkers, ouders of onze organisatie als geheel. Het college van bestuur heeft in de voorjaarsvakantie besloten tot het opstarten van het crisisteam i.v.m. het coronavirus.
Op dit moment hebben we op geen enkele Leerplein055 school het coronavirus. Leerplein055, en dus ook onze school, handelt volgens de landelijke richtlijnen van de RIVM. De directeur heeft contact met het crisisteam. Het is niet de bedoeling dat ouders of leerkrachten zelf contact opnemen.

De belangrijkste maatregelen die we kunnen nemen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn heel simpel:
- Was je handen regelmatig
- Hoest en nies in de binnenkant van je elleboog
- Gebruik papieren zakdoekjes.
Wij hebben hier op school extra aandacht aan besteed en zullen het fysieke contact (handen schudden e.d.) zo veel mogelijk beperken.

Mad science op bezoek

Mad science op bezoek

Donderdagochtend kregen de kinderen van groep 1 t/m 4 bezoek van een professor van Mad Science. De kinderen van groep 5 t/m 8 waren 's middags aan de beurt. Zij vertelde de kinderen van alles over elektriciteit. Wat geleidt elektriciteit en wat niet. Ook deed zij met een aantal dappere kinderen een paar proefjes. Hierbij gingen je haren zelfs recht opstaan. Zijn er kinderen die hier meer van willen weten, dan kunnen zij zich opgeven voor workshops.

Opleider in de School

Opleider in de School

Onze school is al een groot aantal jaren Opleidingsschool voor de regio Stedendriehoek. Wij werken als school daarvoor samen met de PABO in Deventer. Elk jaar ontvangen we studenten uit alle leerjaren van de PABO. Wanneer de studenten hun opleiding theoretisch hebben afgesloten, moeten ze nog een half jaar zelfstandig een groep lesgeven. Dit is de LIO-stage. De letters LIO staan voor Leerkracht In Opleiding. Aan het einde van deze LIO-stage zijn de studenten startbekwaam en kunnen ze solliciteren naar een functie in het onderwijs. Wij zijn er trots op dat we al een grote groep studenten de gelegenheid hebben gegeven om hier hun opleiding af te ronden. Juf Britt en Juf Celeste zijn voorbeelden van LIO-studenten van onze school. Op dit moment is Juf Kim bezig met haar afsluitende stage. Zij zal zich in het volgende bulletin even voorstellen. De begeleiding van de studenten is in handen van de …

Meer lezen.

---
Schoolfruit week 11

Schoolfruit week 11

Levering week 11:
- 1 Creta Star Navel sinaasappel per 2 leerlingen
- 1 komkommer per 3 leerlingen
- 1 peer per leerling

---

TSO Berg en Bos

De herstart van de TSO is nu een 10-tal weken een feit.
Bij het bijwerken van de administratie is gebleken dat nog niet alle ouders/verzorgers van kinderen die overblijven een strippenkaart hebben aangeschaft.
De strippenkaarten zijn verkrijgbaar in de aula op:
- maandag 08:15 - 08:45 uur
- vrijdag 14:45 - 15:15 uur
- Natuurlijk op afspraak als deze tijden u echt niet uitkomen (TSO.bergenbos@gmail.com). Een overblijfmoment kost €2 en er zijn strippenkaarten van 10x overblijven á €20 en kaarten van 20x overblijven á €40 te koop.

Nieuws uit groep 7

Voor de voorjaarsvakantie is juf Mirthe bij ons in de groep begonnen met haar stage. Nu ze een beetje gewend is zal ze steeds vaker lesgeven om uiteindelijk beide dagen alle lessen te verzorgen. De komende periode gaan we meer en meer aandacht besteden aan verkeer. Eind maart en begin april zal het verkeersexamen zowel theoretisch als praktisch worden afgenomen. Momenteel zitten we middenin de Kind-ouder-leerkracht gesprekken. Een mooi moment om te kijken hoe de vlag ervoor staat en waar nog aan gewerkt gaat worden tot aan de zomervakantie. Verder hebben de eerste 4 kinderen hun spreekbeurt al gehouden en zullen de anderen de komende periode aan de beurt komen. 24 Maart gaan we in het kader van "de week van de techniek" naar het ROC Aventus. Hier werken we 2 programma-onderdelen af te weten; science on tour en het maken van een windmolen op zonne-energie.

---

Mad Science show en cursus

Op donderdag 5 maart was de gekke professor van Mad Science op de Berg en Bosschool voor het geven van een spectaculaire science show!   Na deze leuke & leerzame show op 5-3-2020 kunnen de leerlingen van groep 3 t/m 8 zich inschrijven voor onze naschoolse wetenschap en techniek cursus. De cursus is op donderdag om 15:15, vanaf 16-4-2020. De lessen duren een uur. Dit jaar gaan we aan de slag met Natuurlijke Natuurkunde! Tijdens de 6-weekse cursus staat elke week een ander thema centraal, met onder andere lessen over licht en geluid, magnetisme, scheikunde, en optische illusies. Inschrijven kan via deze link: http://inschrijven.mad-science.nl

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Berg en Bos is onderdeel van Leerplein055