Verkeerscommissie

De verkeerscommissie organiseert jaarlijks verschillende activiteiten met als doel het verkeersinzicht van de leerlingen te vergroten. Aan het begin van het jaar staat de fietscontrole op het programma, waarbij de remmen en lichten van de fietsen van leerlingen door politieagenten worden gecontroleerd. In het najaar nemen groep 7 en 8 een kijkje in een echte vrachtwagen op school om te zien hoe de Dode Hoek werkt.  In het voorjaar wordt op het schoolplein een les georganiseerd waarbij alle leerlingen van school spelenderwijs de verkeersregels van de openbare weg leren. Een keer in de twee jaar vindt in samenwerking met de ANWB een Streetwise-dag plaats, waarbij leerlingen onder andere leren hoe lang een remweg is. Dit mogen ze dan zelf testen op de Callunalaan, die voor deze dag speciaal afgezet wordt. Het verkeersexamen wordt door school jaarlijks afgenomen in groep 8. Daarnaast houdt de verkeerscommissie de veiligheid van verkeer rond school in de gaten, waarbij aspecten als parkeren en kindvriendelijke verkeersmaatregelen aan de orde komen. De verkeerscommissie maakt gebruik van gesponsorde projecten van Veilig Verkeer Nederland of de ANWB. Daarnaast ontvangt de commissie een subsidie van de gemeente, die jaarlijks opnieuw wordt aangevraagd.

De verkeerscommissie staat altijd open voor suggesties voor verkeersaspecten rond school. Deze kunnen gestuurd worden naar e-mailadres: bergenbos@leerplein055.nl

Delen via