Vernieuwing schoolplein

vrijdag 25 maart 2022

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een groener, duurzamer en uitdagender schoolplein voor de Berg en Bosschool. Onder begeleiding van ontwerpster Anneke Rodenburg van Tuin & Vlinder hebben de groepen 4, 6 en 8 in workshops meegedacht en mee-ontworpen. Dit leverde vele mooie maquettes en creatieve ideeën op! Tezamen met de wensen van omwonenden, betrokken ouders en docenten vormt dit de input voor het schetsontwerp, waar nu aan gewerkt wordt.

Subsidie

Voor het duurzaam herinrichten van het schoolplein gaan we een subsidie aanvragen bij de gemeente Apeldoorn, waarmee een deel van de worden vergoed. Uitgangspunt bij de toekenning van de subsidie is dat het schoolplein uitnodigt tot bewegen, natuurlijk spelen bevordert en dat het schoolplein klimaatbestendig is. Bewezen voordelen van groene schoolpleinen zijn:

· Spelen en bewegen in een groene omgeving zorgt ervoor dat kinderen zich beter kunnen concentreren, kinderen worden creatiever en fitter.

· Het leidt tot een beter sociaal klimaat, dus minder pesten.

· Er is meer plek voor vogels en insecten, dat versterkt de biodiversiteit.

· Met minder tegels en meer groen hebben we minder last van hitte in de zomer en droge voeten bij heftige buien.

Eind april wordt de subsidie aanvraag gedaan. In de zomervakantie vernemen wij of we daadwerkelijk de subsidie gaat ontvangen. Als de subsidie wordt toegekend, dan zal het nieuwe schoolplein in het voorjaar 2023 worden gerealiseerd.

Sponsoring

De bijdrage van de gemeente is een goede eerste stap op weg naar een nieuw schoolplein. Maar met alleen de schoolplein subsidie van de gemeente Apeldoorn zijn we er nog niet! Kwalitatief goede, veilige speeltoestellen zijn helaas ontzettend prijzig. Daarom doen we ook een beroep op u:

Wilt u ons sponsoren? U kunt een financiële bijdrage doneren via onze crowdfundng pagina:http://www.voorapeldoorn.nl/schoolpleinbergenbos

. Scan de QR-tag met uw mobiele telefoon en u wordt direct naar onze pagina geleid. Iedere bijdrage, groot of klein, is ontzettend welkom.

Delen via