oproep vanuit Passend Onderwijs

vrijdag 11 januari 2019

Deel uw ervaring over het (passend) onderwijs.

In het onderwijs wordt hard gewerkt om te zorgen dat kinderen en jongerengoed kunnen leren. Vaak levert dat mooie resultaten op. Soms kan dat ook nogbeter. Heeft u een situatie meegemaakt waarin u tevreden of juist ontevreden
was over het (passend) onderwijs, en wilt u dit delen?

Deel uw ervaring via de website www.vertelpunt.nl/ocw .

 

Wij willen graag weten wat u meemaakt rond het (passend) onderwijs. Daarom heeft minister Slob een online vertelpunt geopend waarop u uw ervaringen kunt vertellen. Van deze ervaringen kan iedereen leren.

Op 27 maart 2019 komt minister Slob naar regio Apeldoorn.
Tijdens dit bezoek gaan ouders, leerlingen, leraren, scholen, besturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten met elkaar aan de slag met de belangrijkste onderwerpen rond passend onderwijs. De ervaringen uit het online vertelpunt zijn hiervoor het startpunt. Zo hoort en ziet de minister wat er in onze regio speelt.
Deel dus uw ervaring…

www.vertelpunt.nl/ocw
Dank voor uw hulp!

Anja Baars
directeur SWV Passend Onderwijs Apeldoorn PO

 

 

Delen via