Leerlingenraad

vrijdag 15 oktober 2021

Wat is de leerlingenraad? (Door Edith)
De leerlingenraad is een raad met vijf leerlingen van groep 5 t/m groep 8. We vergaderen één keer in de maand op een donderdag. Juf Celeste en juf Yvonne zijn de begeleiders en hebben na een sollicitatieronde de leden van de raad gekozen. De leerlingen die niet in de raad zitten kunnen ook hun ideeën vertellen aan iemand uit de leerlingenraad of ze kunnen een brief schrijven en die in de ideeënbus doen. Met de leerlingenraad gaan we meedenken over het onderwijs op school en de (veilige) sfeer. De eerstvolgende vergadering gaan we het bijvoorbeeld hebben over de werksfeer in de grote hal. Hieronder zullen alle leden van de leerlingenraad zich aan u voorstellen:

Edith (groep 8)
Hallo, ik ben Edith Betist. Ik ben dertien en zit in groep 8. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om over dingen te praten. En ik heb veel ideeën zoals dat sommige kinderen het moeilijk vinden om over problemen te praten tegen hun ouders of leerkrachten. Dus het zou fijn zijn als ze een leerling hebben waar ze tegen kunnen praten.

Yupita (groep 7)
Hallo ik ben Yupita. Ik ben tien jaar oud. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik het leuk vind om met kinderen te overleggen. Ik vind het ook leuk dat kinderen mee mogen denken voor de school. Ik heb al een idee van iemand gekregen dat er nieuwe boeken moeten komen. De leerlingenraad is voor de hele school. Kinderen kunnen hun ideeën in de ideeënbus doen. We vergaderen een keer per maand op een donderdag.

Olivier (groep 7)
Ik ben Olivier. Ik ben tien jaar en ik zit in groep 7. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik graag wil meedenken over plannen. Ik zit op tennis en ik hou van de vakken schrijven, rekenen en spelling. Mijn plannen zijn om het veiliger te maken en om de kinderen plezier te geven op het schoolplein.

Theun (groep 6)
Ik ben Theun en ik ben negen jaar. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik goed kan samenvatten en ik durf vragen te stellen aan de klas.

Daantje (groep 5)
Ik ben Daantje en ik ben acht jaar. Ik zit in groep 5. Ik zit in de leerlingenraad omdat ik dingen van de school wil verbeteren. Mijn idee is om meer te zingen en te dansen!

Delen via