Nieuwsbrief Berg en bos 27 augustus 2021

Start schooljaar 2021-2022

Inmiddels zitten we alweer in de laatste week van de vakantie. We hopen dat iedereen een hele fijne vakantie heeft gehad en lekker uitgerust en met veel zin weer naar school komt. Het team is alweer een tijdje bezig met klassen inrichten, plannen schrijven, de nieuwe rekenmethode leren kennen, lesroosters schrijven en zorgen dat er maandag weer goed gestart kan worden.

In de vakantie hebben de lokalen van groep 5,6,7 en 8 nieuwe PVC vloeren gekregen en ook de kantoren hebben nieuwe vloeren. We zijn erg blij met het resultaat. Verder is deze week de school nog extra goed schoongemaakt zodat we weer in een frisse school kunnen starten. In het volgende bulletin zullen we iets meer vertellen over de nieuwe rekenmethode.

 In de tweede schoolweek staan de informatieavonden gepland. Volgende week kunt u daar een uitnodiging voor verwachten. In dezelfde week starten we ook direct …

Meer lezen.

---
Parro

Parro

Als het goed is, zijn jullie allemaal aan de nieuwe groep gekoppeld of hebben jullie hiervoor een uitnodiging gekregen. Mocht dit niet het geval zijn, mail dan naar m.kleefstra@leerplein055.nl

Als school hebben we de volgende veranderingen in Parro doorgevoerd:

1. De privacy-voorkeuren geven jullie voortaan door via Parro. Dit kan via de acties op het startscherm. Doe dit voor 23 september!

2. Ziekmeldingen gaan bij voorkeur via Parro. Dit kan ook via de acties op het startscherm. Klik op absenties. Ziekmeldingen dienen voor 8.15u via Parro doorgegeven te zijn.

3. Korte mededelingen, zoals eerder ophalen/later brengen, aan de leerkracht gaan via 'Gesprekken' naar de leerkrachten van de groep. Gelieve dit niet meer telefonisch of via de mail doorgeven, maar via Parro.

4. In de agenda in Parro zijn de activiteiten voor het komende schooljaar aangegeven. Hier kunnen nog activiteiten aan toegevoegd worden, hiervan ontvangt u dan een melding.

5. Voorheen werden helpende handen en/of materialen …

Meer lezen.

Vanaf vandaag kunt u inloggen op het Ouderportaal van ParnasSys. Dit doet u met dezelfde gegevens als waarmee u inlogt in Parro. Op het Ouderportaal kunt u de gegevens van uw kinderen inzien. Dit wordt in de loop van het schooljaar verder uitgebreid. Voor nu kunt u de NAW-gegevens van u en uw kinderen aanpassen. Daarnaast kunt u noodnummers doorgeven. Wilt u dit de komende periode doen? Mochten er zich calamiteiten op school voordoen, dan kan de leerkracht de noodnummers raadplegen.

Mocht u hierover nog vragen hebben, kunt u mailen naar: mkleefstra@leerplein055.nl

 

Welke juf of meester op welke dag?

Hieronder nog even een overzicht:

groep 1-2 A: Jan-Jaap Mollen (ma-vrijdag)

groep 1-2 B: Caroline Brinkman (ma,di,do en vrij)  Emma Stukart (woe)

groep 3: Myrna Kleeftra (ma-vrij)

groep 4: Carolien den Hartog  (ma-dond) Emma Stukart (vrijdag) 

groep 4-5: Madelon Boom (di-vrij) Jaak Notebaert (ma)

groep 6: Sanne van Dorssen (ma en vrij) Jaak Notebaert (di-woe-do)

groep 7: Bram Stet

groep 8:  Marcel Wever  Celeste van Veenen (donderdag, extra ondersteuning)

Op de donderdagen zullen vanwege studie Bram, Madelon en Marcel soms worden vervangen. Dit zullen we aangeven via Parro wanneer dat zal zijn.  

Milca Hoogsteden en Mariken Loor zijn als onderwijsassistent werkzaam in de groepen 3, 4 en 4-5

Corona richtlijnen

Natuurlijk hadden wij het ook graag anders gezien maar ook dit schooljaar starten we met  corona-protocollen. Al anderhalf jaar (!) lezen jullie als ouders ook de corona-updates en vraagt school jullie aandacht voor nieuwe regels of aanpassingen in de protocollen. De belangrijkste staan hieronder:

• de school is volledig open en geeft fysiek onderwijs

• kinderen van groep 7 en 8 hoeven geen mondkapje meer te dragen in hal en gangen.

• de afstand tussen volwassenen blijft 1,5 meter

• leerlingen en leerkrachten hoeven onderling geen afstand te houden

• Kinderen met klachten zoals een loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn mogen naar school. Zij blijven wel thuis bij koorts, benauwdheid of veel hoesten. En ook hier geldt: bij twijfel thuisblijven.

 

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Berg en Bos is onderdeel van Leerplein055