Hoofdluis

Binnen de school is een groep ouders actief als hoofdluiswerkgroep. Deze werkgroep controleert na iedere vakantie alle leerlingen van de school op hoofdluis en voert indien nodig twee weken later een extra controle uit voor de groep waarin hoofdluis is geconstateerd. Alle kinderen hebben van school een luizentas in bruikleen gekregen. Alle jassen moeten in de tas aan de kapstok worden gehangen.

Als ouder heeft u zelf ook de verantwoordelijkheid om uw kind regelmatig te controleren. De hoofdluiswerkgroep is een extra controle. Indien u zelf hoofdluis constateert wilt u dan contact opnemen met de leerkracht van uw kind zodat ook op school maatregelen getroffen kunnen worden.

Als er binnen een groep (vermoedelijk) hoofdluis wordt geconstateerd, wordt u als ouder/verzorger geïnformeerd door de coördinator van de hoofdluisgroep.

De overige kinderen krijgen een brief mee zodat u uw kind wellicht extra kunt controleren en maatregelen kunt treffen om verspreiding tegen te gaan. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de hoofdluiswerkgroep.

De coördinator is dit jaar Ingrid van der Lee.