Het motto van onze school

Ons motto:

Fijn leren op Berg en Bos.

Een sfeervolle, overzichtelijke school, in een prachtig monumentaal gebouw, waar iedereen elkaar kent. Dat is de Berg en Bosschool.

Ons schoolplein – met apart kleuterplein – en het grote grasveld geven alle ruimte voor sportieve lessen en ontspanning. Daarmee leggen we de basis voor de belangrijkste vakken: rekenen, taal en lezen. Daarnaast kijken we in ons onderwijs nadrukkelijk over de landsgrenzen heen. We zijn een VVTO-school in wording. ( Vroeg Vreemde Taal Onderwijs)