Jaarverslag 2018-2019

Het jaarverslag dat voor u ligt is ons verantwoordingsdocument over het schooljaar 2018-2019 aan ouders, leerlingen en alle anderen die bij onze school betrokken zijn. Het geeft een beeld van de belangrijkste ontwikkelingen, opbrengsten en activiteiten van het afgelopen jaar.

Hieronder kunt u het jaarverslag lezen:

https://www.bergenbosschool.nl/jaarverslag-2017-2018-berg-en-bosschool-5/