Tussenschoolse opvang (TSO)

Onze school heeft een continurooster. Dat betekent dat alle kinderen op school lunchen samen met hun eigen leerkracht. Dat doen we op alle dagen van de week; van maandag t/m vrijdag.            Er zijn kosten aan verbonden voor de ouders.