Jaarverslag 2019-2020

Elk schooljaar worden alle belangrijke zaken die in en om de school hebben plaats gevonden vastgelegd in een jaarverslag. Op deze pagina kunt u nu ook het jaarverslag van het afgelopen schooljaar lezen.

jaarverslag 2019-2020 Berg en Bosschool