Ouderraad

Wat doet de Ouder Commissie?

Veel scholen hebben een MR (medezeggenschapsraad) en een Activiteitencommissie. De Berg en Bosschool heeft naast deze twee organen ook nog een Ouderraad (OR).

Historie

De OR is een afsplitsing van de MR. Een aantal jaar geleden stopte het dienstverband van de conciërge, meneer Ljubo. De ‘Melkertbaan’ die hij had werd afgeschaft. Veel ouders vonden zijn werk voor de Berg en Bosschool waardevol en wilden dit voor de school behouden. Een aantal ouders uit de MR heeft vervolgens de OR opgericht om hier werk van te maken.

Uiteindelijk hebben zij kunnen regelen dat meneer Ljubo via een detacheringsconstructie aan de school verbonden kan blijven. De subsidie die zijn werkgever krijgt om dit mogelijk te maken is echter niet kostendekkend en daarom organiseert de OR tweejaarlijks een veiling. Bovendien organiseert het docententeam, dat ook veel baat heeft bij de werkzaamheden van Ljubo, elk jaar een sponsorloop. De opbrengsten van de veiling en de sponsorloop zorgen ervoor dat Ljubo voor de school kan worden behouden. De stichting ‘Vrienden van de Berg en Bosschool’ beheert de bankrekening waarop de opbrengsten van de sponsorloop en de veiling worden gestort. Daarin hebben op dit moment zitting: Paul Laurens (voorzitter), Roeland van Delden, (juf) Astrid en (juf) Gerdien.

Taken van de OR

Naast de fondsenwerving ten behoeve van het behoud van meneer Ljubo, geeft de OR gevraagd en ongevraagd advies aan de directeur van de Berg en Bosschool. Alle onderwerpen die niet direct onderwijsinhoudelijk zijn, kunnen agendapunt van de OR zijn. De MR en de OR wisselen ook regelmatig onderwerpen uit en de leden van beide raden weten elkaar steeds beter te vinden.

Om een idee te geven waar de OR het laatste jaar mee bezig is geweest, hieronder een aantal agendapunten:

  • Fondsenwerving ten behoeven van het behoud van meneer Ljubo voor de school;
  • Rotterdamse onderzoek naar bijziendheid bij kinderen (dit punt is overgedragen aan de MR);
  • Communicatie van de school;
  • Informatiemap voor nieuwe ouders;
  • Onderzoek naar pestprotocollen (dit punt is overgedragen aan de MR);
  • Camera’s op het schoolplein.

Wie wat waar?

De OR vergadert elke eerste maandagavond van de maand om 20.00 uur en meestal op school. Om de maand schuift de directeur aan. Wil je een punt inbrengen bij de OR dan kun je terecht bij de volgende personen:

Groep 1/2 A en 3: Marleen de Putter;

Groep 4: Paul Laurens, Frans Wehkamp en Britt Seljak;

Groep 5: Robin van der Lande;

Groep 6: Paul Laurens;

Groep 8: Marcia Schauw.

Een agendapunt mailen kan ook: orbergenbos@gmail.com.

Vacatures!

De OR heeft op dit moment twee vacatures. Lijkt het je leuk om mee te denken en te werken aan een betere Berg en Bosschool? Laat het dan weten aan een van de leden. Gelet op de huidige samenstelling van de OR, willen we graag een lid in groep 7 zodat alle klassen vertegenwoordigd zijn.

Mailen kan ook naar orbergenbos@gmail.com.

Delen via