Berg en Bos school gaat volgend jaar starten met VVTO – Engels

vrijdag 25 mei 2018

Het afgelopen schooljaar is een werkgroep druk bezig geweest ( in nauw overleg met de MR) om te kijken wat wij willen met het vak Engels op onze school.

We hebben besloten om vanaf volgend schooljaar het vak Engels schoolbreed in te voeren, d.w.z. in groep 1 t/m 8.  Maar behalve Engels in alle groepen gaan we ons ook meer bezig houden met internationalisering en het integreren van Engels in andere vakken. VVTO staat voor Vroeg Vreemde Taal Onderwijs.

Dat gaan wij doen volgens de EarlyBird methode. Dit is een traject van drie schooljaren, waarin we druk aan de slag gaan met al deze onderdelen.

EarlyBird heeft kwaliteitsbeleid ontwikkeld om de Engelse activiteiten en lessen een stevige methodische basis te geven. Wij willen uiteindelijk ook gaan toewerken naar het officiële keurmerk EarlyBird.

Wij zullen daarin begeleid gaan worden door een professional op dit gebied.

Vroeg beginnen met een vreemde taal is om verschillende redenen een logische keuze. Allereerst hebben jonge kinderen het vermogen een taal spelenderwijs te leren. Door bezig te zijn in een taal werken ze ongemerkt aan die taal. Dat vinden ze spannend en de motivatie voor spel, activiteiten en lessen in het Engels is groot. Het is daarbij van belang dat kinderen zo veel als mogelijk ondergedompeld worden in ‘native English’, omdat ze juist in de eerste jaren heel goed klanken kunnen nabootsen. Daarmee ontwikkelen ze een juiste uitspraak. Werken in een andere taal is ook goed voor de internationale oriëntatie. VvtoEngels opent als het ware de vensters naar andere samenlevingen.

Engels is in minder dan twee decennia de wereldtaal geworden. Het is de belangrijkste taal tussen niet-Engelstaligen geworden. Zo kent de Europese Unie 24 officiële talen maar in die Toren van Babel is Engels meer dan welke taal de lingua franca. Een echt goede beheersing van die taal is van steeds groter belang voor latere studie, beroep en in de maatschappelijke omgang. EarlyBird grijpt de voordelen van een vroege start aan om kinderen daar zo goed als mogelijk op voor te bereiden.

 

De komende weken en maanden zullen wij jullie regelmatig via de Nieuwsbrief op de hoogte houden van de ontwikkelingen en ideeën.

Schrijf alvast in de agenda:  dinsdagavond 16 oktober 2018 om 19.00 uur

informatieavond over EarlyBird/ Engels op de Berg en Bosschool.

 

Delen via