Nieuws uit groep 8

vrijdag 19 februari 2021

In de afgelopen weken is contact geweest tussen directies en leerkrachten van de Berg en Bosschool en de El Sol Science and Arts en docenten en studenten van de Irvine university. Dit contact is ontstaan door de scholing die het schoolteam van de Berg en Bosschool volgt om in de toekomst een gecertificeerde Early Bird (een school waarin de Engelse taal een steeds belangrijker plaats inneemt) te worden.
Afgelopen week hebben de kinderen van groep 8 zich verdiept in een aantal Engelstalige gedichten, geschreven door Leerlingen van de El Sol School.
Tevens hebben ze geleerd hoe ze een Haiku moeten schrijven (een Japanse dichtvorm) en een ‘Andy Warhol’-stijl zelfportret gemaakt.
Al deze activiteiten komen binnen een paar weken samen, wanneer ze online in gesprek gaan met de studenten van Irvine en de leerlingen van El Sol.
Het einddoel van al deze activiteiten is dat er een nieuw boekje wordt gedrukt met daarin gedichten van leerlingen van beide scholen en dat er een langdurige samenwerking gaat ontstaan.
Corona aanpassingen op school
We zijn maandag weer gestart na een periode van thuisonderwijs. Voor de kinderen van de bovenbouw zijn de veranderingen het meest aanwezig. Zo zijn de leerlingen van groep 8 verhuisd van het eigen klaslokaal naar de centrale hal. Daar kunnen de kinderen goed op 1.5 meter afstand van elkaar in kleine vaste groepjes les krijgen. IN de gangen moeten de kinderen van de groepen 7 en 8 allemaal hun mondkapjes dragen. Wij vinden het heel knap dat de kinderen zich hier zo goed aan houden!
De kinderen hebben ze3lf nog geen aandeel in de tekst gehad, dit komt vast een volgende keer wanneer het allemaal wat meer ‘cortonastress’ rustig is!

Delen via