Nieuws uit groep 8

maandag 9 oktober 2017

Nieuws uit groep 8

We hebben een goede start gemaakt in het nieuwe schooljaar. Meester Marcel geeft de hele week
les. Ondertussen hebben we ook kennis gemaakt met meester Jordin. Meester Jordin is student aande PABO en zit in het 3 e jaar. Op maandag en dinsdag is hij in de klas.
Op maandag is ook juf Joke op school. Juf Joke geeft HVO van 10.30 uur tot 12.00 uur.
Tijdens de lessen HVO komen allerlei verschillende onderwerpen aan bod. Hierbij valt te denken aan hoe we met elkaar om horen te gaan, (cyber)pesten, vertrouwen of seksualiteit.
De dagen waarop de kinderen gymnastiek hebben zijn de dinsdag en de donderdag. Het is handig om de sportkleren gelijk ’s morgen mee te nemen, soms wil het tijdstip wisselen.
Groep 8 staat natuurlijk in het teken van de overgang naar het Voortgezet Onderwijs. Half november vinden de eerste gesprekken plaats met betrekking tot het niveauadvies.
De tweede gesprekken vinden plaats eind januari/begin februari. Dan krijgen de kinderen het definitieve schooladvies.
Voor 1 maart moet dan het aanmeldingsformulier van de schoolkeuze bij mij worden ingeleverd.
Ondertussen vinden alle open dagen en doe-middagen plaats. Eind april maken de kinderen de
eindtoets voor het basisonderwijs.
Het einde van het schooljaar staat natuurlijk in teken van het eindkamp naar Texel en de
eindmusical.
Genoeg om naar uit te kijken. Samen met de kinderen en de ouders wordt het vast een goed en
gezellig schooljaar!

 

Delen via