Muziekproject

vrijdag 11 januari 2019

Muziekproject

De komende 2 weken zullen muziekinstrumenten schoolbreed volop in de belangstelling staan. In verschillende groepen zal een ervaringsdeskundige zijn/ haar instrument bespelen en hierover vertellen.
Ook zal er extra aandacht zijn voor muzieklessen m.b.t. het zelf bespelen van een instrument. Kinderen die al een instrument spelen zullen dit op school laten zien en horen.
In verschillende bovenbouwgroepen zal dit ook in het Engels aan bod komen. Zodra bekend is wanneer we dit project voor de ouders afsluiten zullen wij u hierover inlichten.

Delen via