Kind-Ouder-Leerkracht gesprek

donderdag 27 augustus 2020

 

Ook dit schooljaar beginnen we het schooljaar met een startgesprek tussen de leerkracht, de ouders en het kind.  Deze gesprekken gaan plaatsvinden vanaf de week van 7 september.

Het startgesprek is bedoeld om een goede start met elke ouder te maken. Samenwerken aan de ontwikkeling van een kind vraagt om een goede relatie tussen de leerkracht en de ouder, en dus om een individuele start met elke ouder. De bedoeling is in het begin van het schooljaar ouders over hun kind te laten vertellen, heldere afspraken met ouders te maken en uit te spreken wat de school en ouders van elkaar verwachten. Binnenkort ontvangen jullie via de mail ook een vragenlijst, die als basis van het gesprek gebruikt wordt.

Wat heeft de meester of juf in de overdracht van de vorige leerkracht meegekregen? En wat zeker heel belangrijk is, wat wil je kind eigenlijk leren het aankomende schooljaar? Gezien de aard van het startgesprek is het belangrijk dat de leerling erbij aanwezig is, ook de kleuter. Het gesprek is namelijk niet bedoeld om inhoudelijk van alles af te stemmen, maar om een goede start te maken, en wij vinden het belangrijk dat jullie kind daar onderdeel van is.

Via de mail krijgen jullie een mail met inlogcodes. Jullie kunnen dan zelf online een afspraak inplannen.

Delen via